Whisky Single Grain

Single Grain se vyrábí převážně z nesladovaného obilí, tedy z žita, pšenice, ječmene nebo kukuřice. Je destilována ve sloupcovitém patentním destilačním aparátu, tzv. kontinuelně pracujícím destilačním přístroji, jenž umožňuje méně náročný a tím i relativně levnější destilační proces. Základními surovinami pro výrobu této whisky je ječmen, pramenitá voda a kvasinky. Na kvalitě a typu každé z nich záleží výsledná kvalita a chuť produktu. Stejně tak záleží na zdroji tepla, nad nímž se suší slad (uhlí, rašelina), na tvaru destilačních kotlů, na sudech, v nichž whisky zraje, a na podnebí, ve kterém zraje. Jedním z nejvýznamnějších faktorů při výrobě whisky je také čas – nejde jen o roky zrání hotové whisky, ale i o přesné načasování jednotlivých fází výroby.

Whisky Single Grain

Subkategorie

Active filters